กล่องROOFBOX ไซส์M

ROOF BOX กล่องใส่ของบนหลังคาไซส์ M

ราคา 9,900 บาท ตัวจับก้ามปู เปิดสองด้าน

ไม่รวมชุดจับและคานขวาง

 

 

หมายเหตุ : ขนาดของกล่อง ROOF BOX ที่บอกเป็นลิตร คือความจุภายใน

โดยประมาณ ไม่ใช่การเอาด้าน กว้าง X ยาว X สูง มารวมกัน แล้วออกมาเป็น

ลิตร เพราะกล่องไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้านเท่า กล่องมีความเว้า โค้ง มนตามรูปครับ

กล่อง ROOF BOX RONIN รุ่น Little M

 

Visitors: 78,092