วิธีติดแร็คหลังคาสำหรับรถที่มีราวขนานอยู่แล้ว

 วิธีติดแร็คหลังคาสำหรับรถที่มีราวขนานอยู่แล้ว

ลักษณะการจับจะเป็นการจับจากคานขวางล็อคกับตัวราวหลังคา ลักษณะตามภาพ

 

วิธีล็อคใส่คานกับรถมีราว

โดยปกติแล้วเราจะประกอบคานขวางกับราวให้เสร็จก่อน แล้วค่อยยกแร็คไปวางบนหลังคาแล้วค่อยล็อค

 

1.ปรับรางล็อคคาน

2.คลายหัวล็อคที่อยู่กับคาน

3.ประกอบคานเข้ารางล็อคแร็ค

 4.ขันหัวล็อคคานเข้ากับตัวล็อคบนถาด

5.ทำแบบเดียวกันทั้งสองข้าง

 

Visitors: 77,016