กล่องroofbox รุ่น Giant ขนาด 460 ลิตร

กล่องroofbox รุ่น Giant ขนาด 460 ลิตร เป็นกล่องใบเดียวในร้านที่สามารถใส่กล่องโฟมที่มีขนาดมากกว่า 30 เซ็นติเมตรได้ และยังสามารถปิดฝาได้อย่างปกติ ด้วยขนาดของกล่อง 175x86x45 เซนติเมตร  กล่องroofbox รุ่นนี้ จึงถือว่าเป็นกล่อง roofbox ที่สูงที่สุดของร้าน คุ้มค่าที่สุดของร้าน ณ ตอนนี้

กล่องroofbox รุ่น Giant อวบอ้วน แต่คุ้มค่า

กล่องroofbox รุ่น Giant ใส่กล่องโฟมใบใหญ่ได้สบายๆ

VDO กล่อง ROOF BOX RONIN รุ่น GIANT

Visitors: 73,831